לחצן אודות המדריך.png
לחצן גופן.png
לחצן פישוט לשוני.png

סמלים

העברת מידע באמצעות ייצוג גרפי פשוט (סמל).

סמל מוגדר בתקנות נגישות השירות (2013) כ"ייצוג גרפי פשוט וברור של מידע הנמסר לכלל הציבור". אמצעי זה נועד לסייע לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או לאנשים אשר מתקשים בקריאה (ילדים, אנשים עם אפזיה, עולים חדשים, ליקויי למידה ועוד) להבין רעיון מרכזי ללא צורך בקריאה.

הסמל מבוסס על תרגום מידע מילולי, חזותי או שמיעתי למידע גרפי. ואולם, לא כל שימוש בסמל תורם לנגישות המידע. על מנת שהסמל אכן יוביל לנגישות, יש להקפיד על יצירת סמלים נגישים (כלומר מובנים וברורים) ועל שימוש באותם סמלים באופן אחיד ועקבי.

 

לשימוש בסמלים (לעומת מידע כתוב) יתרון רב במספר היבטים:

 • ניתן להבין את הייצוג הגרפי בצורה מהירה באופן יחסי לעומת הקריאה.

 • ניתן להבין במהרה את הרעיון המרכזי אותו מעבירים.

 • לרוב הסמל משמש דרך אוניברסאלית להעברת מידע שאינה תלויה בשפת הדובר.

 

על כן, חשוב לשלב במסמכים בפישוט לשוני ייצוגים גרפיים פשוטים וברורים של המידע הכתוב, כדי לשפר את מובנות הטקסט. במידת האפשר, מומלץ להשתמש בסמלים מוכרים ומוסכמים. אולם, במידה שלא נמצאים סמלים כאלה, כדאי ליצור סמלים או ייצוגים גרפיים ייחודיים.

 

מרבית ההנחיות המפורטות להלן מבוססות על התקן הבינלאומי ליצירת סמלים נגישים (ISO 22727:2007).

הנחיות לסמל נגיש:

 • השתמשו בסמלים, תמונות, איורים או ציורים להמחשה ולתמיכה בטקסט.

 • ודאו שהסמל ברור ומתאים לתוכן הטקסט.

 • ודאו שהסמל מייצג רעיון אחד בלבד.

 • ביחרו ייצוג חזותי אחד לכל תוכן והימנעו משימוש בסמלים רבים מדי בכל עמוד, או לצד כל מילה.

 • היו עקביים - בכל פעם שאתם מתייחסים למונח מסוים, השתמשו באותו סמל.

 • שלבו את הסמל בסמיכות רבה ככל האפשר לתוכן שאותו הוא אמור לייצג.

 • שלבו את הסמל בצד שמאל של הטקסט, בגובה מקביל לכתוב.

 • ודאו שהסמל נבדל בבירור מסמל או ייצוג גרפי אחר.

 • ודאו שהסמל משקף נאמנה את הנאמר בטקסט.

 • שמרו על עקביות בסמל: אופי, גודל, צבע, מיקום.

 • הימנעו מלהסתמך על צבעוניות הסמל.

 • ודאו שהסמל מכיל רק פרטים שתורמים להבנתו ואינו מכיל פרטים מיותרים.

 • הימנעו משימוש בסמלים מורכבים ועמוסים. לדוגמא, האיור מורכב ויכול להתפרש גם כיציאה אל הרכב, יציאה לטיול ועוד.

 • השתמשו במידת האפשר בסמלים מוכרים ומוסכמים.

      לדוגמה, סמל של מקום נגיש:

                                                                              סמל בינלאומי לציון מקום נגיש.

 • ודאו שהסמל מובן אינטואיטיבית.

 • בחרו את הסמל הדומה ביותר למונח אותו ברצונכם לייצג.

 • הימנעו במידת האפשר משימוש באיורים מופשטים.

 

 

את בדיקות המשתמשים ערכתי עם שלוש קלינאיות תקשורת וארבעה אנשים עם אפזיה ברמה קלה עד בנונית (רמה אשר אותה ייעדתי לאפליקציה שאעצב).

הבדיקות התבצעו על ידי שיחות והודעות. לפני השיחות הוסברה למשתמשים מטרת הבדיקה ומטרת האפליקציה.

* בלית ברירה ובשל מגיפת הקורונה, הבדיקה התבצעה באמצעות הטלפון. דרך זו אינה נוחה ומתאימה עבור אנשים עם אפזיה גם מכיוון שהיה קושי טכני רב בצפייה בתמונות תוך כדי שיחה, דבר אשר הקשה על מתן תשובות והסברים. חלקם נעזרו בבן משפחה על מנת לתקשר בבדיקה זו.

לכן, חשוב מאוד לבדוק פיזית עם המשתמשים, גם על מנת להקל עליהם, וגם כדי לגרום לבדיקה להיות יעילה, נוחה וקלה יותר. בנוסף, בדיקה פיזית עם האנשים, מאפשרת לכם לצפות בהם כיצד הם מגיבים אינטואטיבית למה שאתם מראים להם.

בבדיקה זו בדקתי את הסמלים בנושאים של המילים אשר יהוו לאחר מכן את מטרת הלחצנים.

הצגתי לקהל היעד כל פעם מילה אחת ומתחתיה מספר סמלים המתארים אותה.

את הסמלים בחרתי על פי סמלים מוכרים ומוסכמים וכן גם על פי סמלים מובנים אינטואטיבית.

לנוחות מתן תשובות הבדיקה, כל הסמלים היו ממוספרים, כדי שהמשתמשים יוכלו להגיד לי את מספר הסמל שאותו הם בחרו, וזאת בשל אופן הבדיקה.

תחילה, בדקתי את הסמלים בלבד. המשכתי לבדוק את תשובת המשתמשים כשהסמלים מופיעים על גבי הלחצנים (שנבחרו בבדיקה הראשונה שביצעתי), לאחר מכן, הוספתי מלל וצבעים, כל אחד בנפרד וגם בשילובם.

תוצאות הבדיקה:

סמל מקום נגיש- לא טוב.png

בדיקות משתמשים

בדיקה של אייקונים1.png
בדיקה של אייקונים3.png
בדיקה של אייקונים2.png
gray-surface-3255761.jpg

יצירת קשר

.רוצים לדעת עוד? צריכים להנגיש אתר? מלאו את הטופס ונשוב אליכם בהקדם