blue-close-up-colors-cracks-866351.jpg

האם ניסיתם אי פעם למצוא את דרכם אל ארון החשמל בעת הפסקת חשמל, להגיע ליעד כלשהו בארץ זרה שאינכם דוברים את שפת תושביה, או להבין חוזה רכישת דירה? מקרים אלה ודומים להם ממחישים היטב את מצוקתם של אנשים עם אפזיה בנסיבות החיים השיגרתיות שלהם במצב של העדר תנאים לתקשורת תקינה והעדר מידע נגיש וברור שיוכלו להיעזר בו בעת הצורך.

photo-1566041510394-cf7c8fe21800.jpg

מדריך זה, מתמקד בעיצוב דיגיטלי המסביר ומדגים כיצד לעצב ולהנגיש מידע עבור אנשים עם אפזיה במגוון נושאים.

חשוב לציין כי ההנחיות המובאות במדריך מיועדות להנגשת מידע עבור אנשים עם אפזיה קלה עד בנונית, שרמת ההבנה שלהם היא ברמת מילה או משפט. יידרש מחקר נוסף על מנת להנגיש מידע לאנשים עם אפזיה ברמה קשה.

תהליך ההנגשה הוא תהליך שדורש זמן ואימון, לכן יש להשתמש בהנחיות בסבלנות. בד בבד, ניתן גם להשתמש בניסיונכם ובאינטואיציות שלכם במידת הצורך.

השימוש שתעשו במדריך זה עשוי לשפר במידה ניכרת את איכות חייהם של אנשים עם אפזיה, ולא רק שלהם.

בהצלחה!

 
gray-surface-3255761.jpg

יצירת קשר

.רוצים לדעת עוד? צריכים להנגיש אתר? מלאו את הטופס ונשוב אליכם בהקדם